Voor het bestellen van herhaalrecepten kunt u bellen met het praktijknummer 020 – 4421202(keuze 3) of gebruik maken van het online bestelformulier.

Wij verzoeken u om het bestelformulier volledig in te vullen en aan te geven waarom een herhaling van het recept noodzakelijk / wenselijk is.

Indien u bij het gebruik van de medicatie bijwerkingen heeft ondervonden of er een verandering in uw gezondheidstoestand of medicatiegebruik heeft opgetreden, dient u dit altijd aan ons te melden. Dat kan via het bestelformulier of door telefonisch contact op te nemen met onze praktijk.

wachtkamer
klachtenregeling

Herhaalrecepten welke vòòr 15:00 uur zijn aangevraagd, liggen na twee werkdagen vanaf 16:00 uur klaar bij de apotheek (onder voorbehoud akkoord huisarts).

Voor de verwerking van de herhaalrecepten maken wij gebruik van de dienstverlening van Doctena. Doctena heeft voldoende maatregelen getroffen om uw privacy en de veiligheid en de betrouwbaarheid van de gegevensuitwisseling te waarborgen. Zij is verplicht om alle gegevens die in het online bestelformulier worden ingevuld, geheim te houden. Wij hebben dit in een bewerkersovereenkomst met Doctena vastgelegd.

Maak nu online een afspraak