Sajjad Willems

Assistent – Spreekuurondersteuner Huisartsenzorg

Sajjad Willems

Sajjad Willems is doktersassistent en is opgeleid tot Spreekuurondersteuner Huisartsenzorg (SOH) en SOA-consulent. Hij ondersteunt op dinsdagochtend de huisartsen bij hun werkzaamheden door zelfstandig een aantal klachten en aandoeningen te behandelen. Hij overlegt zo nodig met de huisarts.